Å beholde gode hoder

Morten Loktu,
adm. direktør SINTEF