Å beholde gode hoder

For Norge er det kritisk at våre utdanningsinstitusjoner er internasjonalt konkurransedyktige. Dette vil gjøre det attraktivt for ungdom å studere i Norge, noe som igjen øker sannsynligheten for at de slår rot her. Vi sikrer da tilgang på kompetanse som er nøkkelelen til nasjonens utvikling.

En alternativ utvikling er at våre universiteter og høyskoler taper i den internasjonale konkurransen. I dagens stadig “mindre” verden er jeg sikker på at de beste talentene søker ut for å gjennomføre sin utdanning. Jeg er ikke sikker på at de kommer “hjem” igjen. Det vil være ødeleggende for vår verdiskaping som blir stadig mer kunnskapsintensiv.

For den bransjen jeg kjenner best, olje- og gassindustrien, er denne sammenhengen åpenbar. Hvert fat olje som skal finnes, utvinnes, transporteres og foredles, blir mer og mer kunnskapsintensivt.

Et konkurransedyktig universitet er avhengig av at det har konkurransedyktige forskningsmiljøer. For å sikre våre utdanningsinstitusjoner den nødvendige utvikling, er det avgjørende at vi sørger for gode rammevilkår for forskerne og forskningen. Å stenge et godt forskningsmiljø kan gjennomføres meget raskt, det tar år å bygge det opp igjen. Akkurat som å plante og hugge trær.

Ikke bare lønner det seg å forske litt, det er helt avgjørende for vårt velferdssamfunns utvikling!