06

Havnebetjent Roar Johnsen er fornøyd med det nye systemet. Her logger han seg inn på dagens havnetrafikk.
Foto: Christina B. Winge