10_11

Medan dei gamle grekarane klassifiserte planter etter kor nyttige dei var for menneska, brukar forskarane i dag evolusjonshistoria som kriterium. - Men også den historia må no skrivast om, seier faglig leiar Ane Senstad Guldahl ved Ringve botaniske hage. Foto: Rune Petter Ness