Øvelse gjør politi-mester

Politiet trenger mer kunnskap og erfaring før de kaster seg ut i trafikken med blålysene på.

Politistudentene bør få mer og bedre opplæring i bilkjøring. Forskere som har studert utdanninga gir nå flere forslag til forbedringer i en rapport.

– Studentene må få prøve seg som sjåfører under utrykningskjøring i praksisåret. Det er åpning for dette i dagens ordning, men i praksis blir det lite kjøring på studentene. Ungdommenes kjøreferdigheter bør også testes helt i starten av første år for å differensiere opplæringa bedre. Opplæringa bør være mer pedagogisk lagt opp for å få studentene til å tenke selv, og det bør være en godkjenning hvert andre år etter endt utdanning, sier forsker Lillian Fjerdingen fra SINTEF.

På hjul

Studentene får ingen opplæring i forfølgelseskjøring i politiutdanninga. Det finnes heller ingen organisert videreutdanning innen feltet.

– Forfølgelseskjøring krever mer av sjåføren enn utrykningskjøring. Politisjåføren bør ha svært gode tekniske ferdigheter. I tillegg er forfølgelseskjøring svært krevende psykologisk, og krever erfaring. Når alarmen går, får mange et adrenalinkick og føler et sterkt press om å ta igjen bilen foran. Ikke alle greier å ta beslutningen om å oppgi forfølgelsen eller sette inn andre ressurser, sier Fjerdingen.

Hun anbefaler derfor at opplæring i forfølgelseskjøring inngår i et tilbud om videreutdanning for politi som har vært i tjeneste et par år.

– Dersom ingen med videreutdanning er til stede, synes jeg at man heller ikke bør drive forfølgelseskjøring, sier Fjerdingen.

Flere som forskerne har vært i kontakt med gjennom prosjektet, har påpekt at politiets instruks for forfølgelseskjøring er uklar.

– Instruksen bør beskrive mer konkret hva politiet skal gjøre i ulike situasjoner, mener Fjerdingen.

Nyutdannede oftere med i ulykker

Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Politidirektoratet og tok utgangspunkt i en tidligere SINTEF-rapport fra 1999. Da analyserte forskerne 44 ulykker i forbindelse med forfølgelseskjøring. Analysene viste at mange av politifolkene som var innblandet var nyutdannede. Dette kan ifølge Fjerdingen ha sammenheng med at mange nyutdannede kjører patrulje. Også den gang foreslo SINTEF å se nærmere på utdanninga.

Politidirektoratet skal nå sende forslagene til forandring av grunnutdanninga over til Politihøgskolen.

– Jeg er sikker på at Politihøgskolen vil se nøye på rapporten og studere utdanninga kritisk. Vi vil vurdere videreutdanninga i etterkant av at Høgskolen har tatt sine avgjørelser. Dessuten vil vi gå gjennom instruksen ved forfølgelseskjøring på nytt, sier politiinspektør Terje Olsen som er ansvarlig for prosjektet ved Politidirektoratet.

Av Mari Rian Hanger