22_24_2

Figuren viser prinsippet for hvordan håndtere et stort antall embryoer med høy presisjon. Ved hjelp av flere hundre mikrokanyler kan forskerne foreta hundrevis av parallelle injeksjoner.Illustrasjon: Tor Å Evjen, Visual Knowledge AS