Klikk på ein krig

Det afrikanske kontinentet med tre ulike tidsbilde henta ut frå dataverktøyet ViewConflicts: Åra 1950-1960 er prega av kolonikrigar, hovudsakleg i Nord-Afrika. I perioden frå 1970 til 1989 er det generelt fleire konfliktar, og berre borgerkrigar. I den siste perioden (1990-2000,) som er etter den kalde krigen, har antall konfliktar auke kraftig.