07_1

Kartene viser gjennomsnittlig støynivå fra ulike kilder i Stjørdal. Grønn farge angir 20 desibel, gult 40 desibel og rødt 60 desibel. Øverst: Støy fra vei. I midten: Støy fra industribedrifter. Nederst: Støy fra jernbane.