07_1

Kartene viser gjennomsnittlig støynivå fra ulike kilder i Stjørdal. Grønn farge angir 20 desibel, gult 40 desibel og rødt 60 desibel.
Øverst: Støy fra vei.
I midten: Støy fra industribedrifter.
Nederst: Støy fra jernbane.