Energigivende samarbeid

SINTEF og Statkraft inngikk nylig en avtale om et femårig forskningssamarbeid.

Statkraft satser 10 millioner kroner årlig i dette prosjektet, og er dermed blitt en av forskningsstiftelsens største kunder.

Miljøvennlige energiløsninger, hydrogen som energibærer, gasskraftteknologi, CO2-håndtering, distribusjon av energi samt sluttbrukerteknologi er noen av områdene som er blinket ut som satsningsfelt.

Målet er å kommersialisere løsningene fortløpende, samarbeide om EU-prosjekter og sikre en langsiktig kompetanseoppbygging for begge partene.