1019804620.63.jpgNone.medium

Reklamen nærmer seg kunstens uttrykk, sier Kathrine Skretting ved NTNU. Foto: NTNU Info/Rune Petter Ness. Ingressfoto: www.hemera.com.