Norsk satellitt på jomfrutur2

En CubeSat-satellitt måler 10x10x10 cm. Den er utvendig dekket med solcellepaneler for å hente solenergi til å drive de elektroniske komponentene. Det indre består av en stabel med elektroniske kretskort med avanserte databrikker, pluss batteri for lagring av strøm. Andre ytre komponenter er målesensorer og antenner som folder seg ut når satellitten er på plass i rommet. Illustrasjon: Aalborg Universitet