Når vi utvikler intranett

Illustrasjon: Sintef Grafisk Senter