Med hjertet på rett sted

Ulla Forseth har vakt mye oppmerksomhet med sin doktorgradsavhandling om følelser i arbeidslivet. - Det nye arbeidslivet skaper usynlige jobbkrav og belastninger som ikke fantes før, samtidig får folk nye og spennende utfordringer. En tvetydighet som sliter på folk, sier hun. Foto: Rune Petter Ness