Madagaskars genetiske bibliotek forsvinner3

54 av verdens 85 kameleonarter finnes på Madagaskar. Rundt 30 av disse finnes ingen andre steder på kloden.