Kvinnemedisin på veier og avveier

Bestemmelsen om offentlig legevisitasjon i Norge gjaldt fra 1842 til 1888, og påbød prostituerte kvinner å møte til ukentlige eller fjortendaglige legeundersøkelser. Bildet viser Christian Krohgs maleri "Albertine i politilægens venteværelse".