Kommunikasjon når det gjelder

De sårede har små, elektroniske tags rundt halsen. Medisinsk personell har PDA'er. Slik kan kommunikasjonen gå lett fra de sårede til behandlingsleddet. Foto: Utlånt fra Sintef tele og data