Heller papir enn PC

De elektroniske pasientjournalene kan brukes til mye, men legene foretrekker fortsatt papir. Foto: Rune Petter Ness