Gamle bygg i ny drakt

Foto: Utlånt fra Sintef bygg og miljø