12_13

Eit kjent Edda-motiv: Tor i kamp med jotnane.
Måleri av Mårten Eskil Winge, 1872.
Teksten er frå Skirnismål.
Montasje: NTNU Info/Kolbjørn Skarpnes