Å gjøre det umulige mulig2

I Havlaboratoriet til Marintek blir rørledningen utsatt for sterk strøm som tilsvarer forholdene ved Ormen Lange-feltet. Her står prosjektleder Erling Huse fra Marintek ved siden av stålkonstruksjonen som rørledningen blir festet i under testing. Foto: Geir Otto Johansen