27_smaa_sykehjem

En fordel med de små gruppene er at kontakten med pasientene blir bedre. Her er det Rita Kristin Larsen og Grete Nygård som hjelper Gunnar Berg og Mary Sehm på Moholt sykehjem med glassmaling. Foto: Rune Petter Ness