Skader på norske betongdammer

Foto: Utlånt av Sintef bygg og miljø