Sjekk av inneklima – i rommet

SINTEFs arbeid med gassmåling kan komme astronauter til gode ved framtidige romopphold. Ill: Nasa