25_kloning3

Arvemateriale frå den personen ein ønskjer å klone, setjast inn i egget. Reproduktiv og terapeutisk kloning er like så langt i prosessen. Ved terapeutisk kloning klonast celler for å brukast til ein eller annan form for medisinsk behandling. Ved reproduktiv kloning blir egget (hypotetisk) sett inn i ei livmor for å vekse og bli eit menneske. Illustrasjon: Kirsten Falch Traasdahl