07_Giftjakt

Metallindustrien har gjennom tidene vært en av de store forurensnings- synderne. Her ser vi et blikkenslage-rverksted i Trondheim rundt 1910. Foto utlånt fra Sverresborg Trøndelag Folkemuseums bildearkiv