1017746148.7.jpgNone.medium

Her underskrives avtalen mellom NTNU og rommiljøet på Andøya. Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein flankeres av adm.dir. Kolbjørn Adolfsen (t.v.), Andøya Rakettskytefelt, og daglig leder Arne Hjalmar Hansen, NAROM.