s20_TRAF3

– Mange tror det er mulig å «bygge seg vekk fra» trafikkulykkene ved hjelp av tekniske tiltak. Men veiene har aldri vært bedre enn de er i dag. Likevel er det år siden vi har hatt så mange dødsulykker, sier professor Torbjørn Rundmo.
Foto: Rune Petter Ness