s20_TRAF3

- Mange tror det er mulig å "bygge seg vekk fra" trafikkulykkene ved hjelp av tekniske tiltak. Men veiene har aldri vært bedre enn de er i dag. Likevel er det år siden vi har hatt så mange dødsulykker, sier professor Torbjørn Rundmo. Foto: Rune Petter Ness