s20_TRAF

- Å forebygge ulykker er et komplekst problem. Det er for enkelt å tro at informasjon er nok. Jeg tror følelsene i stor grad styrer hvordan folk i alle aldre ter seg og hvilke valg vi gjør, sier forsker Trine Marie Stene. Foto: Rune Petter Ness