11_filosof_Kvaleng_utedo

I garasjetoalettet har Setreng montert opp bokhyller. Tre bind av den tyske forfatteren Thomas Mann har økofilosofen pløyd seg gjennom i dette lille rommet. Skogeieren og New Scientist er også do-lektyre.