s12-13_weidemann

Ballettdansere fra Steinkjer kultur- og musikk- skole under åpningen av salen. I forgrunnen ett av glassmaleriene til Jakob Weidemann. Foto: Arvid Henriksen, fotomotasje: Tor Åsmund Evjen