s12-13_weidemann

Ballettdansere fra Steinkjer kultur- og musikk- skole under åpningen av salen.
I forgrunnen ett av glassmaleriene til Jakob Weidemann.
Foto: Arvid Henriksen, fotomotasje: Tor Åsmund Evjen