Vikingmetode istedenfor fryseboks

Fisk oppbevart i torvmyr holder seg fersk i mange år. Forskerne er nå i ferd med å videreutvikle konserveringsmetoden til moderne formål.
Foto: Nina E. Tveter