Innadvendte kvinner blir lettere syke

Muskel- og skjelettplager er vanskelige å diagnostisere. Mange kvinner ender opp som gjengangere i trygdesystemet og blir «behandlingsshoppere», på evig jakt etter leger og behandlingsmetoder som kan gjøre dem friske.
Foto: Rune Petter Ness