Innadvendte kvinner blir lettere syke

Muskel- og skjelettplager er vanskelige å diagnostisere. Mange kvinner ender opp som gjengangere i trygdesystemet og blir "behandlingsshoppere", på evig jakt etter leger og behandlingsmetoder som kan gjøre dem friske. Foto: Rune Petter Ness